Profiel

Ilse Heemskerk (1973) is een creatieve en ervaren woordvoerder met kennis van crisiscommunicatie, pr, mediarelaties  en digitale communicatie. Voordat zij in 2010 Com’mediair oprichtte werkte zij ruim 10 jaar als woordvoerder bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ruimtelijk Planbureau en ProRail.

In haar carrière heeft zij talloze interviews voorbereid, bewindspersonen, directeuren, CEO’s technici en onderzoekers begeleid tijdens interviews voor radio, televisie en schrijvende pers en diverse artikelen en speeches geschreven. Als woordvoerder heeft zij ervaring met dagbladen, online media, vakpers, radio en (live) televisie. Tijdens haar spoorse jaren deed zij veel ervaring op met crises: Ontsporingen, aanrijdingen, CAO-onderhandelingen, baanongevallen, spoorspattingen, blaadjes op het spoor, bevroren wisselverwarmingen en computerstoringen.

Ilse’s werkwijze kenmerkt zich door een grote mate van praktisch inzicht waarin zij niet zelden kiest voor onconventionele oplossingen. Ilse studeerde Nederlands en Taalbeheersing in Amsterdam en Leiden.